چهارشنبه 24 مرداد 1397   15:14:39
چهارشنبه 13 بهمن 1395 انتصابات
انتصاب آقای دکتر سید شریف حسینی به عنوان مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت
1395/6/17 چهارشنبه

وزیر نفت باحکمی آقای سید شریف حسینی را به عنوان مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت منصوب کرد.
انتصاب جناب آقای هدایت اله مدنی به عنوان معاون امور مجامع اداره حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت

1393/7/15 سه شنبه
مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت باحکمی آقای هدایت اله مدنی را به عنوان معاون امور مجامع اداره حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت منصوب کرد
انتصاب جناب آقای حسین گیوکی به عنوان معاون حسابرسی کل اداره حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت

1392/12/12
دوشنبه
مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت باحکمی آقای حسین گیوکی را به عنوان معاون حسابرسی کل اداره حسابرسی کل و امور مجامع وزارت نفت منصوب کرد


خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما