سه‌شنبه 18 بهمن 1401   05:27:17


کاربرد داده کاوی در اطلاعات مالی

1396/1/27 یکشنبه

داده کاوى فرآیندى است براى استخراج الگوهایى که دانش را بازنمایى می کند، حسابرسان می توانند با بهره بردن از تکنیک های داده کاوی کار خود را ساده تر کنند.

داده کاوى فرآیندى است براى استخراج الگوهایى که دانش را بازنمایى می کند، که این دانش به صورت ضمنى در پایگاه داده هاى عظیم، انباره داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است. داده کاوى بطور همزمان از چندین رشته علمى بهره می برد نظیر: تکنولوژى پایگاه داده، هوش مصنوعى، یادگیرى ماشین، شبکه هاى عصبى، آمار، شناسایى الگو، سیستم هاى مبتنى بر دانش ، حصول دانش ، بازیابى اطلاعات ، محاسبات سرعت بالا …..
سیستمهای اطلاعات مالی:
سیستم حسابداری ، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل می کند ،اما اینگونه سیستمها، در واحد های اقتصادی مختلف الگوها وقواعد ویژه مخصوص به خود دارند ، بنابراین براساس استانداردها از پیش تعیین شده، الگوها و مدلهای کارآ و بهینه قابل کشف وارائه نبوده و یا اینکه با افزایش داده ها ، تجزیه وتحلیل ،تشخیص وپیش بینی که نیاز مدیران جهت تصمیم گیری است از میان حجم انبوه داده ها براحتی امکان پذیر نمی باشد.
 
تقریبا تمامی فعالیتهای سازمانها بر داده های مالی تاثیر می گذارد
افزایش روز افزون داده های مالی، گسترش تکنولوژی ذخیره داده ، میزان تاثیر داده های مالی بر تصمیمات اساسی سازمانها و...
تحقیق ذیل که میزان تاثیر داده کاوی در صنایع مختلف را نشان می دهد اهمیت داده کاوی در امور مالی را بیش از پیش نمایش می دهد
مدیریت ارتباط با مشتری 26.1%    بانکداری 23.9% بازاریابی مستقیم 20.3%
شناسایی جرم 18.8%   وب کاوی 10.1% خرده فروشی 10.1% بیمه 8.7%
مالی و لیزینگ 7.2% تجارت الکترونیک 5.8%   امنیت و ضد تروریسم 6.3%
سرمایه گذاری و بورس 2.9%
  دو گروه عمده که از نتایج داده کاوی بهره می برند عبارتند از:
  الف : مدیران صنایع جهت ایجاد تصمیم بهتر در حوزه فعالیت که نیاز شدید به دانش نهفته میان داده های شرکت خود و رقبای خود دارند .
  ب: سرمایه گذاران وافرادی که تصمیم دارند پس انداز وسرمایه خود را با انتخاب صحیح، رشد داده و از خطرات دور نگه دارند.
اینگونه افراد بایستی از میان حجم عظیمی از داده ها ی شرکتها وصنایع مختلف ، دانش مورد نیاز جهت انتخاب صحیح را کسب نمایند