سه‌شنبه 18 بهمن 1401   05:38:38
چهارشنبه 17 مهر 1392 راه‌های ارتباطی با مجموعه های اصلی اداره کل

دفتر مدیر کل حسابرسی و امور مجامع:
آدرس: خیابان حافظ – تقاطع طالقانی- ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت- طبقه 13- اتاق 1301
تلفن: 61623515  فاکس: 61623069:

دبیرخانه اداره کل حسابرسی و امور مجامع:
آدرس:  خیابان حافظ – تقاطع طالقانی- ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت- طبقه 5- اتاق 539
تلفن: 88940094 و 61625057 و 61625058  فاکس: 61625061

دفتر معاونت امور مجامع:
آدرس: خیابان جمهوری- بعد از ساختمان آلومینیوم- کوچه یغما- ساختمان مرکزی هشتم شرکت نفت- ساختمان لاله – طبقه 7- اتاق 704
تلفن: 66722468 و 61624206  فاکس: 66704866

دفتر معاونت حسابرسی کل:
آدرس: خیابان جمهوری- بعد از ساختمان آلومینیوم- کوچه یغما- ساختمان مرکزی هشتم شرکت نفت- ساختمان لاله – طبقه 7- اتاق 701
تلفن: 66722467 و 61624207 فاکس: 66704736