سه‌شنبه 18 بهمن 1401   05:11:21
چهارشنبه 17 مهر 1392

اهداف:
اداره کل حسابرسی و امور مجامع به عنوان بازوی نظارتی وزیر نفت و در چارچوب اهداف کلان حاکمیتی مصوب در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت و قانون جدید التصویب وظایف و اختیارات وزارت نفت، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز ، افق چشم انداز صنعت نفت و گاز در سال 1404، برنامه های 5 ساله توسعه ملی و قوانین بودجه سنواتی با هدف صیانت و جلوگیری از اتلاف منابع موجود و تلاش در جهت افزایش بهره وری و کارائی و رعایت صرفه های اقتصادی منابع صنعت نفت تلاش می نماید.

استراتژی:
استراتژی این اداره کل در جهت نیل به اهداف مدنظر، در حوزه حسابرسی شامل بهبود کارایی و اثربخشی منابع سازمانهای تابعه وزارت نفت از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش بازدهی و در حوزه امور مجامع شامل ارائه مشاوره های بنگاهداری، مالی، مالیاتی و حقوقی و تلاش مجدانه در جهت شفافیت اطلاعات مالی سازمانهای تابعه وزارت نفت می باشد.

فلسفه تشکیل:
به منظور اجرای وظایف منتج از لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت (مصوب 29/3/1359 شورای انقلاب) و قانون جدید التصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391) و سایر قوانین و مقررات آمرانه و در جهت اعمال وظایف نظارتی مقام محترم وزارت بر امور شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نفت و حصول اطمینان از حسن اجرای عملیات و رعایت مقررات و مصوبات در شرکتها و سازمانهای تابعه، اداره کل حسابرسی و امور مجامع در سال 1379 در دو بخش "حسابرسی کل" و "امور مجامع" در ستاد وزارت نفت، زیر نظر مستقیم وزیر نفت ایجاد گردیده است.