سه‌شنبه 18 بهمن 1401   06:14:06
سه‌شنبه 11 آذر 1393 اولین همایش حسابرسی وزارت نفت

همایش


 
همایش تخصصی آموزش حسابرسان داخلی صنعت نفت در تاریخ 12/9/1393 در محل پژوهشگاه صنعت نفت، سالن کاسپین با محورهای زیر برگزار گردید.
         حسابرسی IT و نقش آن در حسابرسی داخلی صنعت نفت
         نقش مدیریت ریسک در کیفیت حسابرسی داخلی
         اهمیت و نقش حسابرسی داخلی حال و آینده
         حاکمیت شرکتی و نقش حسابرسی داخلی در استقرار آن در سطح صنعت نفت